A co vy na to

Novinky a zajímavosti z domova i ze světa

Ostatní

Moderně na prevenci pracovních úrazů

Každý z nás to jistě zná nejen z práce, ale i z domácnosti. Když kolem něčeho často a pravidelně chodíte, si to registrujete, ale přestáváte vnímat možná rizika. Tomuto jevu se říká provozní slepota. Ve výrobních provozech to ovšem může mít i fatální následky. Zaměstnanci totiž sice vidí varovné nápisy a cedulky, ovšem po čase je přestávají vnímat a vystavují se tak nebezpečí střetu například s vysokozdižným vozíkem či jinou manipulační technikou. Zaměstnavatel se může maximálně snažit plnit plán bozp, ovšem právě provozní slepota jeho zaměstnanců je bývá příčinou jeho nesplnění.

Moderní řešení

Na rozdíl od všech dosavadních konvenčních způsobů je nová technologie, se kterou přichází firma Visap, převratnou novinkou. Jejím principem je optická signalizace založená na promítání výstražných značek na podlahu přímo před procházejícího pracovníka nebo jinou osobu, která provozem prochází. Pokud se před vámi na podlaze objeví výrazná barevná značka „STOP“, zcela určitě vás to přiměje k zastavení a k rozhlédnutí. Tato technologie je mnohem účinnější než všechny výstražné cedulky a školení na téma bezpečnost práce dohromady.

Jak tuto technologii získat?

Pracovníci firmy Visap nabízejí tuto formu pomoci všem výrobním firmám. Stačí zavolat nebo zaslat e-mail a domluvit si nezávaznou schůzku. Pracovníci Visapu se k vám dostaví, seznámí se s pracovním prostředím a celým výrobním procesem. Po provedení důkladné analýzy navrhnou firmě optimální řešení. Výhodou pro objednavatele je fakt, že vše probíhá ve vzájemné součinnosti, takže má možnost přímo se podílet na všech opatřeních. Výsledkem je nejen progresivní snížení rizik vzniku pracovních úrazů, ale i zlepšení pracovního prostředí a zvýšení prestiže firmy u jejích obchodních partnerů. Jednou z dalších služeb firmy Visap je projekce loga, která se může stát efektivní i efektní součástí marketingu vaší firmy.