A co vy na to

Novinky a zajímavosti z domova i ze světa

Zajímavosti

Svěřenecký fond – o co se jedná a bez koho se neobejde?

Máte nějaký majetek, ať už movitý či nemovitý a chcete jej nějak do budoucna zabezpečit? Ať už před možným krachem, před možným utracením peněz, před třetí osobou nebo třeba chcete majetek zachovat pro budoucí generace. Klasicky jej ošetřit nechcete a tak hledáte možnosti a alternativy, které vám mohou pomoci. Jednou z nich může být právě tento fond, který je znám převážně v zahraničí. Jak vlastně takový fond funguje a proč si zřídit právě jej? Bez jakých tří jedinců se takový správný fond neobejde?

Svěřenecký fond – o co jde?

Jde o soubor majetku, který je bez právní subjektivity a vyčleňuje se ke speciálním účelům. Existuje jedna osoba, která jej spravuje a to ve prospěch druhé osoby, které je svěřenský fond určen. Je možno je využívat jako ochranu rodinného či firemního majetku, jako možnost dědického řízení, jako dobrá volba pro předávání majetku z generace na generaci, jako ochranu rodinného jmění před rozdělováním. Ač je znám především v zahraničí, už i v České republice je možno tyto fondy zřizovat a s jejich pomocí tak pečovat o majetek, movitý i nemovitý. Tento fond může být použit pro soukromé účely, veřejně prospěšné účely nebo pro investování pro dosažení zisku.

Tři hlavní osoby

Existují tři hlavní osoby, bez kterých se tento fond neobejde, bez kterých nemůže existovat. První osobou je zakladatel, respektive ten, který se rozhodně vyčlenit část svého majetku. Může jít o osobu fyzickou nebo právnickou. Ve chvíli, kdy po založení svěřenského fondu převede určený majetek, ztrácí k němu všechna vlastnická práva. Následně existuje správce nebo chcete-li svěřenský správce, který pečuje o fond a snaží se naplnit jeho účel. Posledním je obmyšlený, tedy ten, pro koho je fond určen. Splní-li všechny stanovené podmínky, které stanovuje zakladatel, má právo na plnění fondu ve svůj prospěch.